We wtorkowe przedpołudnie 3 grudnia 2013r. uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Zawadzie odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną, by uczestniczyć w Pasowaniu na Czytelnika, które było ukoronowaniem pracy z książką i ich udziału w zajęciach organizowanych w siedzibie Biblioteki. Oficjalne przyjęcie w poczet czytelników, to ważne wydarzenie nie tylko dla biblioteki, ale również dla oczekujących z niecierpliwością pierwszoklasistów. Dzieci przyszły ze swoją wychowawczynią panią Jolantą Guziewicz oraz dyrektorem szkoły panem Władysławem Kondrasem. W uroczystości uczestniczyli też zaproszeni goście, wójt Gminy Zielona Góra pan Mariusz Zalewski i radna gminy pani Sylwia Brońska oraz rodzice. Kandydaci na czytelników odpowiadali na pytania dotyczące zasad zachowania się w bibliotece, sposobu poszanowania książek i jakich zachowań należy się wystrzegać przy czytaniu książki. Kolejnym etapem spotkania był test ze znajomości bohaterów znanych baśni, który został zaliczony na szóstkę. Ledwo pani bibliotekarka zaczęła czytać pytanie już był las rąk w górze, bo dzieci doskonale wiedziały o kim mowa, także krzyżówkę dzieci rozwiązały bardzo szybko z dumą wpisując na tablicy poszczególne hasła. Następnie wysłuchały w skupieniu opowiadanie „Wędrówka książki” i obejrzały pokaz multimedialny o poszczególnych etapach powstawania książki. Posumowaniem klimatu spotkania był pięknie przedstawiony przez dzieci wiersz Jana Huszczy „Skarga książki” i przeczytany przez wójta fragment baśni „Szewczyk Dratewka”. No i wreszcie najważniejszy moment spotkania. Nowi czytelnicy zgodnie wyrecytowali przysięgę pasowania, a następnie zostali uroczyście pasowani na czytelnika przez pana wójta i panią radną. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom, książkę, zakładki, ołówki, notesiki i słodycze. Wszystkie dzieci były bardzo dumne, że zostały przyjęte w poczet nowych czytelników i obiecały, że będą jeszcze częściej odwiedzać bibliotekę.           

Na tym kończymy naszą relację, wszystkim pięknie się kłaniamy i do odwiedzin naszej biblioteki serdecznie zapraszamy!!!

fot. 1 i 2  Zaraz nastąpi moment uroczystej przysięgi

fot. 3 i 4 Pasowanie na czytelnika - pasuje wójt Mariusz Zalewski i radna Sylwia Brońska

fot. 5 Dzieci bezbłędnie odpowiadają na pytania

fot. 6 Krzyżówka wcale nie taka trudna...

fot. 7 Recytacja wiersza "Skarga książki"

fot. 8 Wójt czyta fragment baśni " Szewczyk Dratewka"

 fot. 9 i 10 Nowi czytelnicy otrzymują pamiątki

fot. 11 Wychowawczyni pani Jolanta Guziewicz otrzymuje podziękowania i upominki dla dzieci