Z bólem zawiadamiamy, że 05 czerwca 2011 r., w wieku 58 lat, zmarła Janina Jankowska. Od 1990 roku piastowała stanowisko sołtysa wsi Kiełpin. Od 1 sierpnia 1998 roku pracowała w punkcie bibliotecznym w Kiełpinie, podlegającym pod Gminną Bibliotekę Publiczną z/s w Zawadzie.

Była osobą wyjątkowo pogodną, serdeczną i zawsze pozytywnie nastawioną do świata i ludzi. Mimo wielu lat walki z ciężką chorobą, nigdy nie traciła pogody ducha i do końca wierzyła, że uda jej pokonać wyniszczający organizm nowotwór. Była typem społecznika. Brała czynny udział we wszystkich działaniach organizowanych przez Bibliotekę Gminną. Zawsze można było liczyć na jej uśmiech i życzliwą radę.

Lubiła pracę z dziećmi i młodzieżą. Organizowała dla najmłodszych liczne wycieczki, teatrzyki, lekcje biblioteczne, festyny i konkursy gminne. Była osobą wyjątkowo uzdolnioną manualnie. Swój talent plastyczny wykorzystywała w pracy z dziećmi i młodzieżą, przekazując im swoją wiedzę i umiejętności. Będzie nam jej bardzo brakowało.

 

Najbliższej rodzinie pragniemy przekazać wyrazy współczucia.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Zawadzie i koleżanki z pracy

 

Pogrzeb odbył się 08 czerwca na cmentarzu w Ochli.