Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Zawadzie

 

 

zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych

do uczestnictwa w

 

POWIATOWYM MIĘDZYGIMNAZJALNYM  TURNIEJU WIEDZY O JĘZYKACH OBCYCH

 

 który odbędzie się 8 października 2013r. o godz. 10.00

w Sali Wiejskiej w Zawadzie ul. Zielonogórska 62

 

Celem konkursu jest:

*  rozwijanie kompetencji językowych uczniów szkół      gimnazjalnych  powiatu zielonogórskiego

* wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych poprzez  rozwijanie  umiejętnośc i zainteresowań uczniów zdolnych

* aktywowanie postawy tolerancji i szacunku wobec innych kultur, języka i narodowości

* wzbogacenie i utrwalanie  wiedzy uczniów z zakresu lingwistyki , geografii i wiedzy o   społeczeństwie oraz kultury państw europejskich

* popularyzacja nauki języków obcych wśród młodzieży

  

                        

 

 

           

1. Organizatorem turnieju językowego jest Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Zawadzie Filia w Raculi.

2. Turniej adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych  (klasy 1-3) z powiatu zielonogórskiego i ma formę quizu językowego i rozgrywek grupowych ukierunkowanych na znajomość kultury i życia codziennego mieszkańców Europy. Zakres tematyczny konkursu obejmuje wiedzę z geografii, lingwistyki, wiadomości o krajach UE ,   podstawy znajomości języków obcych: niemieckiego i angielskiego.

3. Turniej organizowany jest w związku z Europejskim Dniem Języków, który obchodzony jest  co roku 26 września i ma formę zabawy. Każdy etap turnieju będzie oceniać komisja konkursowa, którą powoła GBP z/s w Zawadzie. Laureatami turnieju zostaną drużyny z największą liczbą punktów. Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna i nie podlega odwołaniom.

4. Szkoła zgłasza do rozgrywek jedną reprezentację, która składa się z  3 uczniów wytypowanych do zmagań językowych. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2013r. na adres:

 

            Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Zawadzie

Filia w Raculi,

Racula  66-004,ul. Głogowska 64

             tel. kontaktowy  068 321 42 00

                                                    602650701 (bibliotekarz Daria Buda-Pawelska)

                                                          lub mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

1. Każda szkoła zgłaszająca swój udział w konkursie zobowiązana jest do przygotowania  jednego plakatu dowolną techniką  z wykorzystaniem zdjęć, rysunków lub tzw. collage :

a) propagującego naukę języków obcych,

b) lub plakatu prezentującego dowolny kraj europejski (np.: mieszkańcy, dane geograficzne, specyfika, tradycje, kultura i język, atrakcje turystyczne, ciekawostki).

Plakaty przygotowane przez uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową a  drużynom zostaną przyznane dodatkowe punkty, które będą wliczone do punktacji łącznej. Organizator turnieju zwraca  wykonane prace po zakończeniu rozgrywek.

Organizator turnieju zobowiązuje opiekunów grupy do sprawowania nadzoru nad uczestnikami w czasie turnieju.   Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem i organizacją konkursu prosimy kierować do organizatorów.

Najlepszym drużynom zostaną wręczone nagrody a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami za uczestnictwo.

Zgłoszenie:

 

Więcej…

 

 

Gwar i harmider, radosny śmiech i pełne zaangażowania podejście do powierzonych zadań cechowały  spotkanie warsztatowe, które zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna dla przedszkolaków z Gminnego Przedszkola Publicznego z siedzibą w Przylepie i jego oddziałów z terenu Gminy Zielona Góra. We wtorkowe przedpołudnie – 12 czerwca spotkały się Muchomorki, Biedronki i Sowy oraz zerówkowicze z Zawady wraz z przedszkolakami z Przylepu. Na małych uczestników zabawy czekało mnóstwo atrakcji. Każdy mógł zapoznać się z najpopularniejszymi wierszami Juliana Tuwim w sposób aktywny  i pod każdym względem dostosowany do ich  potrzeb i możliwości psychofizycznych. Planowanie zadań zabawowych dla grupy przedszkolnej wiązało się przede wszystkim z wyborem takich form aktywności, które pozwolą atrakcyjnie - w atmosferze akceptacji pozwalającej na zdobycie pozytywnych doświadczeń,  miło spędzić czas. Młody czytelnik, który wchodzi dopiero w świat książki poprzez czytanie zdobywa wiedzę o świecie, kształtuje swoją wyobraźnię i od początku swojej przygody z książką posiada swoje preferencje, co do rodzaju wybieranej przez siebie literatury. Ze względu na poczucie humoru tak dobrze odczytywane przez młodsze dzieci oraz magię optymizmu dnia codziennego oraz bliskość tematyczną poezji Juliana Tuwima jest ona nierozerwalnym elementem przedszkolnej edukacji.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku Poety dla dziedzictwa narodowego, ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima. 60. rocznica śmierci oraz 100-lecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwima to okazja do podejmowania wielu działań – również na gruncie animacji czytelnictwa dzieci najmłodszych, tych dla których wiersz jest przede wszystkim nie formą zapisaną, ale czytaną, recytowaną. Dla których poezja jest scenariuszem i punktem wyjścia do działania i utrwalania dzięki zabawie wiedzy o świecie w niej zawartej. Do sześciu wierszy poety bibliotekarki przygotowały tematycznie powiązane zadania , z którymi mali wielbiciele wierszy Julianan Tuwima mogli się zmierzyć . Pamiątkowe zdjęcie przy drewnianej Lokomotywie w  formie grupowej pamiątki po spotkaniu, będzie przypominało jaką wspaniałą przygodą może być nawet taka krótka chwila z poezją. Dzięki Ptasiemu radiu dzieci mogły popisać się swoja wiedzą przyrodniczą, rozpoznać najbardziej typowe ptaki i pokazać ich cechy szczególne począwszy od wielkości na sposobie poruszania się kończąc. Chodząc jak bociany i zapinając jaskółcze fraczki odtańczyliśmy również bardzo popularne kaczuchy kręcąc kaczymi kuperkami w rym muzyki. Nie rozstrzygnęliśmy ptasiego sporu o to, kto ma się ma kąpać pierwszy w porannej rosie, ale dokładnie wymyliśmy każdą część ciała, by dalej móc się odświeżeni  zmóc  z Rzepką. Długaśne puzzle pomogły dzieciom zapamiętać kolejność  postaci jakie przybiegły biednemu dziadkowi na pomoc przy wyciąganiu jędrnego i krzepkiego warzywa, tak wspaniałego do chrupania z kawałkiem chlebka. Wszyscy, którzy mieli na głowie opaski mogli się przekonać, że to bardzo trudne zadanie nie tylko dla bohaterów wiersza, ale także dla małych przedszkolaków, którzy z niecierpliwością oczekiwali na kończący zmagania słodki ciasteczkowy poczęstunek.Choć litery Abecadła nie muszą być znane przedszkolnej braci, to jednak stały się one punktem wyjścia do zabawy w budowanie jak najwyższej literowej wieży i odgadywania jakie przedmioty należy schować w odpowiednio oznaczonej przegródce literowego pudełka.  Jeśli myślicie, że to koniec – to mylicie się, bo wspaniałe i dzielne maluchy stworzyły jeszcze mały portrecik Kotka, tego który nawet przez sen marzy o miseczce pełnej mleka. Dzięki gotowym szablonom praca plastyczna przebiegała szybko i sprawnie i zostało dużo czasu, na to aby używając swojej wyobraźni przyozdobić koci obrazek w prawdziwe kocie atrybuty i akcenty dekorujące całość dzieła.Nie można zapomnieć jeszcze o Trudnym rachunku, w obliczaniu którego miały pomóc tworzone z kołowego orgiami postacie kaczuszek. Trzeba było się skupić i nie pominąć żadnego elementu – bo co to za kaczuszka bez ogonka albo bez skrzydełek? Wspaniałe dzieła powstały z gotowych elementów, które odpowiednio złożone i przyklejone zgodnie z dokładną instrukcją w całości tworzyły kolorowe kaczuszki.Warto wspomnieć jeszcze o wstępie każdego działania, czyli recytacji lub głośnym czytaniu. Miłym zaskoczeniem okazała się pomoc przedszkolaków, którym bardzo dobrze znana była treść większości utworów poetyckich będących kanwą naszej zabawy pod hasłem: Pan Julian zaprasza na spotkanie z poezją. Na koniec wspólny pląs, którego prowadzącym był Wójt Gminy Zielona Góra, Pan Mariusz Zalewski. W czapce maszynisty poprowadził nasz pociąg składający się z ponad setki małych wagoników z uśmiechniętymi buziami na w pełni zasłużony poczęstunek – dinozaurowe ciasteczka, które były własnoręcznym dziełem przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie, Pani Elżbiety Walani. Na ręce opiekunów grup przedszkolnych Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Zawadzie, Pani Elżbieta Januszewska przekazała serdeczne podziękowania wyrażając jednocześnie nadzieję, na następne wspólne działania, których głównymi adresatami będą przedszkolaki. Przybliżając najmłodszym poezję Juliana Tuwima osiągnęliśmy jeden z najważniejszych celów naszego spotkania, nie tylko uczciliśmy tak ważny w tym roku jubileusz, ale sprawiliśmy, że spotkanie zapadło w serca i pamięć uczestników oraz stało się dla nich źródłem pozytywnego doświadczenia. Doświadczenia, że czytanie może być punktem wyjścia do wspaniałej zabawy integrującej najmłodsze pokolenie. Doświadczenia, że książka nie jest tylko martwym przedmiotem, ale przede wszystkim wspaniałym drogowskazem i źródłem radości, towarzyszem w podróży w znane i nieznane miejsca. Dla nas bibliotekarzy to trudne zadanie i formy wywiązania się z założeń jakie towarzyszyły spotkaniu warsztatowemu umocniły przekonanie, że sposobów wykorzystania utworów literatury dziecięcej jest bardzo wiele i zależą one tylko od inwencji i pomysłowości realizatorów. Najważniejsze jest jednak, by praca z wybranym utworem miała wielostronny charakter, była dla dzieci radością, a dopiero wtedy piękno wierszy będzie w pozytywny sposób oddziaływać na sferę doznań oraz przeżyć małych czytelników i będzie elementem świadomej edukacji literackiej zmierzającej do kształcenia kompetencji czytelniczych, umożliwiających dziecku recepcję wartości estetycznych utworu literackiego. Dla Wszystkich, którzy włożyli swój trud w przygotowanie warsztatów oraz dla wszystkich, którzy wzięli w nich udział, za chęci do pracy obydwóch stron – medal! Co z tego, że żółty, piankowy – ważne, że z uśmiechem!

   GBP z/s w Zawadzie Magdalena Piotrowska

fot.1 Mali uczestnicy warsztatów podczas przygotowań do zabawy literkowej na podstawie "Abecadła" J. Tuwima

 

 fot.2 W rolę maszynisty tuwimowskiej "Lokomotywy" wcielił się Wójt - pan M. Zalewski

fot.3 "Ptasiego radia" słuchały uważnie wszystkie grupy zaproszonych przedszkolaków

fot.4 Grupa dzieci podczas tworzenia portretu kotka

fot. 5 Podczas zajęć warsztatowych powstały kolorowe kaczuszki na podst. " Trudnego rachunku" J. Tuwima

 

 

„SPOTKANIE NA LEŚNEJ POLANIE” – pod takim hasłem GBP z/s w Zawadzie (filia w St. Kisielinie) zorganizowała 28 maja warsztaty plastyczno-edukacyjne dla uczniów klas 4 szkół podstawowych.

Dzieci tworzyły zwierzęta leśne jak; wiewiórki, sowy, dziki, dzięcioły, liski i sarny. Pomocą merytoryczną służył pan Mariusz Rosik z Nadleśnictwa oraz  bibliotekarki. Prace tworzone były metodą „papier mache”, która jest niezwykle łatwa i wdzięczna, a co najważniejsze wykorzystuje się przy tym zużyte butelki oraz opakowania plastikowe i papierowe, stare gazety i szary papier. Dzieci pracowały w grupie i w oparciu o wiadomości o zwierzętach leśnych przedstawionych na plakatach, które przygotowały specjalne na spotkanie. Wygląd i szczegółowe cechy zachowań „swojego’ zwierzęcia opisywały  podczas prezentacji prac plastycznych i klasowego plakatu. Nasz gość specjalny pan Mariusz Rosik ciekawie opowiadał dzieciom o właściwym zachowaniu się w lesie, poszanowaniu zwierząt leśnych i ich biologicznych cechach.   Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek i kiełbaski z grilla. Szkoda tylko, że pogoda  nie dopisała – padał ulewny deszcz – i nasze spotkanie z 4-klasistami nie odbyło się „ na leśnej polanie” jak zaplanowano, lecz  w świetlicy. Mimo to humory i dobra zabawa oraz doskonalenie wiedzy przyrodniczej uczestników to mocne strony naszego przedsięwzięcia. Warto dodać, że spotkanie odbyło się w ramach  X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i tegorocznego motywu przewodniego  „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”. Z okazji  Dnia Bibliotekarza i Bibliotek  otrzymaliśmy w tym dniu życzenia i  gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia od Wójta Gminy Zielona Góra - Mariusza Zalewskiego, które motywują nas do kontynuacji naszych działań i uświadamiają nam, że gminne biblioteki są bardzo potrzebne.

 

Fot. Grupa tworząca dzięcioła i wiewiórkę przy pracy

Fot. 2 Radość uczestników podczas pracy- tworzenie dzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 3 Efekt pracy- dzik jak prawdziwy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.4 Praca nad dzięciołem     trwa!

 

  Fot.5 Wspólna zabawa uczestników

 

Wielkanoc tuż, tuż…  Urok tych świąt - mimo zimowej aury- poczuli wszyscy, którzy przybyli  w czwartek  21 marca do filii bibliotecznej w Łężycy na podsumowanie gminnego konkursu  „Wielkanocne tradycje” organizowanego przez naszą bibliotekę.

 

Łącznie wyróżniono 60 prac. Zachowanie tradycji wykonywania palm, koszy, jaj, ozdób ze słomy i kartek wielkanocnych oraz popularyzacja twórczości uzdolnionych dzieci, młodzieży i dorosłych były nadrzędnymi celami tego konkursu. Ogółem dostarczono 180 prac w różnych formach jak: kartki , palmy, pisanki. kosze wielkanocne, ozdoby wiszące oraz stroiki. Jury konkursowe oceniło prace w  pięciu kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy 1-3, 4-6 szkół podstawowych, gimnazja i dorośli. Wszystkie prace zachwycały oryginalnością, pomysłowością i precyzją wykonania jak i trafnym doborem materiałów. Preferowano prace wykonane z naturalnych materiałów jak: słoma, bukszpan, bibuła, makaron, bazie lub wełna. Wśród uczestników konkursu przeważały grupy przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych.  Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski i dyrektor biblioteki Elżbieta Januszewska wręczyli dyplomy i upominki wszystkim nagrodzonym. Podsumowanie konkursu było okazją do obejrzenia wystawy wszystkich zgłoszonych prac.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I NAGRODZONYM!

         

 

             

           

 

      W filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łężycy 10 grudnia miała miejsce  nietypowa wystawa fotografii członków klubu fotograficznego „FOTOOKO”, który działa przy Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Autorzy zdjęć zaprezentowali  kilkanaście spośród setek zdjęć, które wykonali podczas poznawania sztuki profesjonalnego fotografowania na zajęciach teoretycznych i praktycznych.

          Obiektem realizacji ich pasji była tym razem Łężyca, której nieodkryte miejsca postanowili uwiecznić na swoich fotografiach . Członkowie „Fotooka” biorą udział w różnych wystawach zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Do ich sukcesów zaliczyć można nagrody w konkursach fotograficznych m.in. na Ogólnopolskich Juwenaliach Trzeciego Wieku w Warszawie. Na ostatniej wystawie swoich prac pokazali mieszkańcom i zaproszonym gościom inną Łężycę- jej zakątki nieznane, dawne, zapomniane i opuszczone. Czarno-białe fotografie sprawiły, że Łężyca przez moment przypominała miejscowość, w której czas zatrzymał się na moment, mimo tego, że - jak  wspomniał Wójt Gminy Zielona Góra otwierając wystawę - powstało tu nowoczesne osiedle, to autorzy zdjęć sfotografowali „ miejsca z duszą”, czyli stare obiekty. Ta wystawa to jakby dokument, gdyż niektóre miejsca uwiecznione na zdjęciach przestaną istnieć wraz z upływem czasu. Kuratorem wystawy był znany artysta- fotografik Paweł Janczarek, który wybierał zdjęcia na wystawę i zdecydował o czarno-białej barwie. Dopełnieniem prezentacji fotografii autorów - amatorów był występ zespołu „Bolero” ze Starego Kisielina, który wprowadził gości w świąteczny nastrój.

 Fot.1 Zaproszeni goście podczas powitania

  Fot. 2 Występ zespołu "Bolero" ze Starego Kisielina

 Fot.3 W świątecznej oprawie zespół "Bolero"

 Fot.4 Wójt Gminy Mariusz Zalewski podczas otwarcia wystawy

Fot.5 i 6  Łężyca w obiektywie fotografików- amatorów

Więcej artykułów…