3 marca to Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek.

Święto to zostało ustanowione w roku 1984 przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy.

Z tej okazji życzymy wszystkim Autorom wielu oddanych czytelników oraz niekończących się pomysłów na książki!